Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-172/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická
15. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233889_Z
33 899,00 € Marián Hucík - Kika Wood Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.zmluvy SZ2023/OM1981
SZ2023_OM1981
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559667180
CP_6559667180
48,41 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559667149
CP_6559667149
44,95 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559667115
CP_6559667115
497,95 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 2P/2023
ZoNP_2P_2023
0,00 € Ing. Oskár Svitanič, MVDr. Gabriela Svitaničová Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
14. Apríl 2023
Darovacia zmluva č.1/2023
DZ_1_2023
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
24. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 07/2023/SPŠE
RKZ_07_2023_SPSE
10 096,90 € Ing. Miroslav Moško Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
24. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 08/2023/SPŠE
RKZ_08_2023_SPSE
8 833,34 € Alžbeta Elexová - REFLEX oprávnená osoba Ondrej Elexa Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 06/2023/SPŠE
RKZ_06_2023_SPSE
9 593,65 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.1-Laboratórny nábytok
KZ_interierove_vybavenie_Laboratorny_nabytok
107 412,00 € SOS electronic s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.2 Školský nábytok
KZ_interierove_vybavenie_Skolsky_nabytok
15 820,20 € Daffer spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Marec 2023
Kúpna zmluva Interiérové vybavenie učební, Časť č.3
KZ_interierove_vybavenie_Stolicky
7 189,20 € NABIMEX, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
16. Marec 2023
ZSSK obchodné podmienky
ZSSK_obchodne_podmienky
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
10. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J670-223-14 zo dňa 03.05.2018
545/2023
419 423,38 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. 05/2023/SPŠE
RZoPS_05_2023_SPSE
2 300,40 € VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550378
CP_6559550378
55,33 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550337
CP_6559550337
34,58 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Marec 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby č. 6559550295
CP_6559550295
477,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice