Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2023/SPŠE
ZoPS_01_2023_SPSE
7 570,00 € Práčovňa PRIMA Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
17. Január 2023
Kolektivna_zmluva_2023
Kolektivna_zmluva_2023
Doplnená
0,00 € základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
12. December 2022
Kúpna zmluva č. 08/2022/SPŠE
KZ_08_2022_SPSE
68 415,00 € Focus Computer, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302071BXR4-76-80
126 888,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
29. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BXR4-76-80
4119/2022
126 888,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická
17. November 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 10/2022/ŠJ
RKZ_10_2022_SJ
14 404,50 € Jozef Moňok - JOKRIM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. November 2022
Zmluva 112/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
Zmluva_112_S_2022
600,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
24. Október 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu RM@Schools
Zmluva_o_spolupraci_a_podpore_pri_zabezpeceni_realizacie_projektu_RM@Schools
0,00 € Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
24. Október 2022
Memorandum o spolupráci
Memorandum_o_spolupraci
0,00 € Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
14. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 09/2022/ŠJ
RKZ_09_2022_SJ
27 341,15 € MPC CESSI a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
13. Október 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva_o_vypozicke
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
29. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 08/2022/ŠJ
RKZ_08_2022_SJ
41 639,54 € Domäsko s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106494
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106130
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106007
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106460
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106445
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. September 2022
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
PZ_6559106205
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. September 2022
Dodatok č.10 k Zmluve o duálnom vzdelávaní DTSSSlovakia
Dodatok_10_Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_DTSSSlovakia
0,00 € Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. September 2022
Dodatok_2_Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_DTIT&TSlovakia
Dodatok_2_Zmluva_o_dualnom_vzdelavani_DTIT&TSlovakia
0,00 € Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice