Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
71/2022/SP
5 000,00 € Konrádová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
88/2022/SP
5 000,00 € Gašparová Monika Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
72/2022/SP
5 000,00 € Menkynova Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
73/2022/SP
5 000,00 € Plaštiak Marián Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
93/2022/SP
5 000,00 € Kotrasová Barbora Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
94/2022/SP
5 000,00 € Hirmajerová Marcela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
111/2022/SP
5 000,00 € Marková Zuzana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
172/2022/SP
5 000,00 € Bátová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
187/2022/SP
5 000,00 € Miková Jarmila Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
177/2022/SP
5 000,00 € Říčařová Ingrid Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
178/2022/SP
5 000,00 € Kuhajdová Slavomíra Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
180/2022/SP
5 000,00 € Eliašová Kavická Miroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
186/2022/SP
5 000,00 € Pitoráková Kristína Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
53/2022/SP
5 000,00 € Dugová Elena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
59/2022/SP
5 000,00 € Kováčová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
85/2022/SP
5 000,00 € Biloveska Kvetoslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
107/2022/SP
5 000,00 € Kuchárková Darina Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
101/2022/SP
5 000,00 € Mižialková Martina Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
103/2022/SP
0,00 € Rišková Alena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
100/2022/SP
5 000,00 € Babiarová Veronika Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave