Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
122/2022/SP
5 000,00 € Kotrč Mullerová Ivana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
113/2022/SP
5 000,00 € Veisová Denisa Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
146/2022/SP
5 000,00 € Říhová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
149/2022/SP
5 000,00 € Štefíková Jana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
150/2022/SP
5 000,00 € Petrák Filip Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
155/2022/SP
5 000,00 € Rýzková Gabriela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
156/2022/SP
5 000,00 € Durcová Fritzová Ivana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
157/2022/SP
5 000,00 € Bajzová Jolana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
160/2022/SP
5 000,00 € Smolíková Božena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
75/2022/SP
5 000,00 € Grísová Iveta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
78/2022/SP
5 000,00 € Svítek Miroslav Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
81/2022/SP
5 000,00 € Zaťková Jana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
82/2022/SP
5 000,00 € Mosná Miroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
77/2022/SP
5 000,00 € Polakovičova Sabina Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
165/2022/SP
5 000,00 € Paracková Monika Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
169/2022/SP
5 000,00 € Klasovitá Emília Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
176/2022/SP
5 000,00 € Talábová Emília Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
183/2022/SP
5 000,00 € Konečná Eva Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
182/2022/SP
5 000,00 € Ušiaková Marta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
70/2022/SP
5 000,00 € Kováčová Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave