Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2018
251/2023
0,00 € MUDr. Anna Kurtišová, stomatológ Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
232/2023
0,00 € SERIAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
236/2023
0,00 € GELIMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 80/2018
228/2022
0,00 € MIKRO derma, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
235/2023
0,00 € BRADLOMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
231/2023
0,00 € JK Prim CAre, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 103/2020
227/2022
0,00 € Milan Eckert POHREBNÍCTVO ECKERT Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
234/2023
0,00 € DAJAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
230/2023
0,00 € MUDr. Vladimíra Skalická Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 105/2020
229/2023
0,00 € Sociálne služby Myjava, n.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
233/2023
0,00 € Neonmedical, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20226201_Z
226/2022
0,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení odbornej ZS
237/2023
0,00 € POLYMORF, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 97/2019
225/2023
0,00 € Viktória Plesníková - MENs ZONE Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 108/2021
224/2023
0,00 € Drahuška a my...o.u. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 84/2018
223/2023
0,00 € POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK, s.r.o Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 66/2018
221/2023
0,00 € ECKERT, s.r.o Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 89/2018
222/2023
0,00 € POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ SK, s.r.o Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
13. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202361_Z
11 280,00 € Diversey Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 92/2018
216/2022
0,00 € Lucia Holičková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave