Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Rámcová dohoda
Z202361_Z
11 280,00 € Diversey Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 92/2018
216/2022
0,00 € Lucia Holičková Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 52/2010
219/2022
0,00 € Poliklinika Senica, n.ol. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
2. Január 2023
Dodatok č. l k Zmluve č. 27/2018
217/2022
0,00 € MUDr. Skalická Vladimíra Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve
218/2022
0,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 91/2018
220/2022
0,00 € Veronika Dugová Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 106/2020
214/2022
0,00 € Obec Vrbovce 42 Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2018
215/2022
0,00 € MUDr. Markovičová Irena Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 67/2018
213/2022
0,00 € Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
29. December 2022
Dodatok č.4 k Zmluve
212/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. December 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
210/2022
0,00 € ProMedic centrum, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
28. December 2022
Rámcová zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
211/2022
0,00 € JanEmma Med Garden, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
68/2022/SP
5 000,00 € Michálková Gabriela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
71/2022/SP
5 000,00 € Konrádová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
88/2022/SP
5 000,00 € Gašparová Monika Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
72/2022/SP
5 000,00 € Menkynova Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
73/2022/SP
5 000,00 € Plaštiak Marián Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
93/2022/SP
5 000,00 € Kotrasová Barbora Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
94/2022/SP
5 000,00 € Hirmajerová Marcela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
111/2022/SP
5 000,00 € Marková Zuzana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave