Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
130/2022/SP
5 000,00 € Varha Natália Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
128/2022/SP
5 000,00 € Krištofová Miroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
129/2022/SP
5 000,00 € Šútovcová Vladimíra Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
133/2022/SP
5 000,00 € Maniačková Viera Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
134/2022/SP
5 000,00 € Boorová Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
152/2022/SP
5 000,00 € Holičová Gabriela Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
154/2022/SP
5 000,00 € Bodzíková Patrícia Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
143/2022/SP
5 000,00 € Zemanová Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
145/2022/SP
5 000,00 € Vaváková Anna Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
138/2022/SP
5 000,00 € Kubíčková Janka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
163/2022/SP
5 000,00 € Baranovičová Miroslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
166/2022/SP
5 000,00 € Vaňová Kvetoslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
167/2022/SP
5 000,00 € Zimová Zlatica Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
168/2022/SP
5 000,00 € Feriancová Jana Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
206/2022/SP
5 000,00 € Kulíšková Lenka Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
207/2022/SP
5 000,00 € Brkalová Kvetoslava Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
194/2022/SP
5 000,00 € Biesová Alexandra Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
57/2022/SP
5 000,00 € Bobková Iveta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
102/2022/SP
5 000,00 € Kabátová Darina Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
19. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
89/2022/SP
5 000,00 € Krčová Marta Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave