Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o nájme pozemku
384
0,00 € fyzické osoby Obec Slopná
13. November 2023
Nájomné zmluvy hrobové miesta r. 2023
1-32/2023
0,00 € fyzické osoby Obec Slopná
13. November 2023
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
352
0,00 € 3W Slovakia Obec Slopná
18. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-VO-246-069/2023
KRHZ-TN-VO-246-069/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slopná
16. Október 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
339
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Slopná
25. August 2023
Servisná zmluva č. SZ_2023/073
300
0,00 € HERZ, spol. s.r.o. Obec Slopná
2. August 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne č.23/11/060/101
201/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Slopná
2. August 2023
Dohoda o vysporiadaní nákladov
287/2023
0,00 € Mesto Púchov Obec Slopná
24. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 22 032 05
190
0,00 € Megawaste Slovakia s.r.o. Obec Slopná
19. Jún 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
244
0,00 € Viera Šulyová Obec Slopná
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
236
0,00 € Mgr. Tomáš Dragula Obec Slopná
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
227
0,00 € Juve, s.r.o. Obec Slopná
5. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
222
0,00 € NASES Obec Slopná
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423130
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Slopná
26. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní auditu
162/2023/AS27-10
0,00 € Ing. Ľudovít Vician Obec Slopná
25. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
159/2023/AS27-10
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
-
0,00 € Rastislav Šadlák Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri spracúvaní osobných údajov a zabezpečenie výkonu funkcie zodpovednej osoby
-
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Slopná
30. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
01/2023
26 660,69 € IMAO electric, s.r.o. Obec Slopná
23. Marec 2023
Príloha č.1 k Zmluve č. ZBA12032015161
ZBA12032015161
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Slopná