Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98459/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Slopná
31. Január 2023
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravy č.1/2011
1/2011
0,00 € Základná škola Obec Slopná
26. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva
00692361TN126
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Slopná
20. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve poskytnutí služieb č. 22 032 05
2203205
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. Obec Slopná
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác
444
0,00 € Rastislav Šadlák Obec Slopná
13. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie PD - SZO budovanie vodozádržných opatrení, obesc Slopná - 2.etapa
1
0,00 € VKP PROJEKCIA Obec Slopná
13. December 2022
Zmluva o manažmente projektu č.22120601/MH
22120601/MH
0,00 € MP Profit PB, s.r.o. Obec Slopná
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby neverejného poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2022
251/001/2022 FH3-10
Doplnená
0,00 € POKOJ v DUŠi n.o. Obec Slopná
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
010807
0,00 € OZ Tramtária Obec Slopná
27. Október 2022
Zmluva č. POD 68/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
68/2022
1 619,42 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
26. Október 2022
Z M L U V A č. POD 68/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 68/2022
1 619,42 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
334
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Slopná
30. August 2022
Zmluva o dielo
-
0,00 € INREST, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva č.4/2022 o nájme hrobového miesta č. STC 70
4/2022
10,00 € Ing. Juraj Hrenák Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
-
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Slopná
22. August 2022
Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie na rok 2022 z rozpočtu Obce Slopná
1/2002
1 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slopná Obec Slopná
10. August 2022
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/16
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Slopná
26. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
2022/0883
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Slopná
30. Jún 2022
Dohoda o vysporiadaní nákladov
-
0,00 € Mesto Púchov Obec Slopná