Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
09/2013 SKPB
0,00 € Správa katastra Trenčín Obec Slopná
27. Marec 2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
07/2012 SKPB
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne Obec Slopná
6. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
144/2012
5 383,12 € Úrad vlády SR Obec Slopná