Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Poistná zmluva č. 56894459
CRZ_2024_Z2
28,00 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
15. Január 2024
ZMLUVA č.94/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
CRZ_2024_Z1
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2011/2023
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium Javorová 16, Sp. N. Ves
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
CRZ_2023_Z36
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
27. November 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
CRZ_2023_Z35
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
CRZ_2023_Z34
80,00 € Obec Spišský Hrušov Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
25. Október 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu LK 2024_2. turnus
CRZ_2023_Z33
0,00 € Detská rekreácia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
25. Október 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu LK 2024_1. turnus
CRZ_2023_Z32
0,00 € Detská rekreácia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
20. Október 2023
Zmluva č. ZO/2023WBS14992-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
CRZ_2023_Z31
144,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva č. 3s101/DS/2023-24 o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov
CRZ_2023_30
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
CRZ_2023_Z29
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 19/2023
CRZ_2023_Z19
852,36 € MPC CESSI a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 26/2023
CRZ_2023_Z26
7 390,55 € Tatranská mliekareň a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 24/2023
CRZ_2023_Z24
20 752,65 € Spiš Market spol. s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 28/2023
CRZ_2023_Z28
1 908,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 23/2023
CRZ_2023_Z23
3 059,90 € Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 27/2023
CRZ_2023_Z27
21 098,01 € BIGIMI, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 20/2023
CRZ_2023_Z20
23 293,86 € INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 21/2023
CRZ_2023_Z21
4 670,53 € Domäsko s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 25/2023
CRZ_2023_Z25
2 579,89 € Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves