Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 21/2022
CRZ_2022_Z15
0,00 € Spiš Market spol. s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 13/2022
CRZ_2022_Z6
0,00 € Spiš Market spol. s r o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2022
Rámcová kúpna zmluva č. 12/2022
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 18/2022
CRZ_2022_Z12
0,00 € SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03 Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 20/2022
CRZ_2022_Z14
0,00 € Zuzana Kocúrová Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 17/2022
CRZ_2022_Z11
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 15/2022
CRZ_2022_Z9
0,00 € BIGIMI, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
7. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 10/2022
CRZ_2022_Z43
0,00 € Hossa Family, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
CRZ-2022-Z3
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
17. Jún 2022
Mandátna Zmluva
CRZ-2022-Z2
70,00 € Mgr. Ambróz KoňaK Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
23. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 9922780090
99,70 € OKAY Slovakia, spo. s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-2022-D2
0,00 € IVREAL s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000192315/8180
CRZ-2022-D1
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
4. November 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0650/2019-D1
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves
8. November 2017
Zmluva o Partnerstve
358/ITA-SŠ/2017
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium
3. Máj 2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_017
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
21. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201632903_Z
824,00 € Gastromarket Tatry, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
7. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201629679_Z
3 044,00 € Elektroservis VV, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
20. Apríl 2016
Darovacia zmluva
113/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium
22. September 2015
Kúpna zmluva
Z201524293_Z
152,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves