Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
CRZ_2023_Z3
0,00 € MUDr. Silvia Lašková Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
13. Január 2023
Poistná zmluva 56862919
CRZ_2023-Z2
19,00 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
12. Január 2023
Zmluva o spolupráci Číslo: 6/2023/FF UMB - PP
CRZ_2023_Z1
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 11.12.2014
CRZ_2022_D4
0,00 € MEDISON, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
25. November 2022
Dohoda č. 30/2022 o cenách za krátkodobý prenájom priestorov Spišského divadla, práce a poskytnuté služby
CRZ_2022_Z24
450,00 € Spišské divadlo Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. November 2022
Zmluva č. 29/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Spišské Tomášovce
CRZ_2022_Z23
144,76 € Obec Spišské Tomášovce Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. November 2022
Zmluva o dielo č. 28/2022
CRZ_2022_Z21
14 296,98 € Martin Smyk Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. November 2022
Zmluva č. 27/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
CRZ_2022_Z22
80,00 € Obec Jamník Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. 101/2022 zo dňa 2.3.2022
CRZ_2022_D3
4 596,66 € Mesto Spišská Nová Ves Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
11. November 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 26/2022
CRZ_2022_Z20
6 360,00 € Detská rekreácia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. November 2022
Zmluva o zabezpečení služieb č. 25/2022
CRZ_2022_Z19
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. Október 2022
ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
076/2022
0,00 € Obec Rudňany Centrum voľného času pri Gymnáziu Javorová 16 Spišská Nová Ves
21. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 24/2022
CRZ_2022_Z18
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. 23/2022
CRZ_2022_Z17
0,00 € Obec Rudňany Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
4. Október 2022
Darovacia zmluva č. 22/2022
CRZ_2022_Z16
0,00 € Javorka, Združenie rodičov Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
12. September 2022
Zmluva o nájme č. 9/2022
CRZ_2022_Z4
380,00 € Pierre Baguette s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 19/2022
CRZ_2022_Z13
0,00 € MPC CESSI a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 14/2022
CRZ_2022_Z8
0,00 € Spiš Market spol. s r o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
4ámcová kúpna zmluva č. 16/2022
CRZ_Z10
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. September 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 11/2022
CRZ_2022_Z5
0,00 € BIGIMI, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves