Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2023
CRZ_2023_Z22
905,40 € FOOD LOGISTIC s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. August 2023
Darovacia zmluva č. 18/2023
CRZ_2023_Z18
633,28 € Javorka, Združenie rodičov Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
25. Júl 2023
ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE(QUO-84541-N0T9/0)
CRZ_2023_Z17
668,48 € MEDIATEL spol. s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
18. Júl 2023
ZMLUVA O BEŽNOM ÚČTE uzavretá podľa § 708 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
CRZ_2023_Z16
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202304582
CRZ_2023_Z15
108,00 € Disig, a.s., Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
8. Jún 2023
Poistná zmluva č. 5010437033
CRZ_2023_Z14
0,00 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
1. Jún 2023
Dodatok č. 1/2023 k ZMLUVE č. ZO/2018A14992-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKON ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
CRZ_2023_D3
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. 13/2023
CRZ_2023_Z13
0,00 € Obec Smižany Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
18. Máj 2023
Dodatok č. 1/2023 k zmluve č. 1/2008
CRZ_2023_D2
0,00 € MUDr. Mária Bottcherová Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
11. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
CRZ_2023_12
0,00 € Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
5. Apríl 2023
Zmluva číslo: 023/2023/PO o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CRZ_2023_Z11
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
9/2023
473,16 € Obec Spišské Tomášovce Centrum voľného času
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Spišské Tomášovce, Číslo zmluvy: 9/2023
CRZ_2023_Z10
Doplnená
118,29 € Obec Spišské Tomášovce Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
21. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte č. 7000222510/8180
CRZ_2023_D1
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
CRZ_2023_Z9
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
CRZ_2023_Z8
0,00 € Liga za duševné zdravie SR Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
15. Marec 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
CRZ_2023_Z7
0,00 € MUDr. Vladimír Beer Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
22. Február 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
CRZ_2023_Z6
390,00 € The Duke o Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
15. Február 2023
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/23/02/001
CRZ_2023_Z5
23,56 € KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
6. Február 2023
Poistná zmluva č. 56864069
CRZ_2023-Z4
19,95 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves