Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1368/2022
0,00 € GYÖREOVÁ OĽGA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1366/2022
0,00 € BENČEK VLADIMÍR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1385/2022
0,00 € SZALMOVÁ KARLA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1383/2022
0,00 € POROČÁKOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1381/2022
0,00 € MÉSZÁROSOVÁ GABRIELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1395/2022
0,00 € VÍGH LADISLAV Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1353/2022
0,00 € LUDASOVÁ LÍVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1402/2022
0,00 € VEREŠOVÁ LUCIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1411/2022
0,00 € NAGYOVÁ ERIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1409/2022
0,00 € KOLLÁROVÁ SOŇA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1872/2022
0,00 € PÁLEŠOVÁ VIKTÓRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1862/2022
0,00 € HARIŠOVÁ RENÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1936/2022
0,00 € ŠVECOVÁ BEÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1960/2022
0,00 € MICHAČOVÁ GEORGÍNA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1966/2022
0,00 € LETKOVÁ MIROSLAVA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1985/2022
0,00 € MINÁRIKOVÁ INGRID Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1988/2022
0,00 € PRCINOVÁ JANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1670/2022
0,00 € ŠIMKOVÁ ALŽBETA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1668/2022
0,00 € SZOLCSANOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1638/2022
0,00 € DOBIÁŠOVÁ LUCIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky