Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2061/2022
0,00 € HEGEDÜŠ MARIÁN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2059/2022
0,00 € BUDINSKÁ VERONIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2053/2022
0,00 € JUHÁSZ MARIÁN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2092/2022
0,00 € LUTIŠAN JOZEF Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2017/2022
0,00 € MOLNÁROVÁ INGRID Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2014/2022
0,00 € KOLLEROVÁ DOMINIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2012/2022
0,00 € HRUŠKOVÁ JUDITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2046/2022
0,00 € PALACKOVÁ ALICA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2040/2022
0,00 € KAMOCSAIOVÁ RITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2010/2022
0,00 € GERGELYOVÁ MELINDA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2036/2022
0,00 € GUZMANOVÁ IVANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2035/2022
0,00 € GUBOVÁ ANGELA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2021/2022
0,00 € PROCHÁZKOVÁ BEATA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2024/2022
0,00 € SRŠEŇOVÁ ZUZANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2034/2022
0,00 € ČELKA ROMAN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1981/2022
0,00 € GRÓFOVÁ KORNÉLIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2004/2022
0,00 € KATONA LINDA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1967/2022
0,00 € POLÁKOVÁ ZUZANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1964/2022
0,00 € BALOGHOVÁ ANDREA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2000/2022
0,00 € CSERGEOVÁ MARTINA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky