Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1364/2022
0,00 € BALOGHOVÁ ALEXANDRA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1348/2022
0,00 € DÓZSOVÁ ALICA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1347/2022
0,00 € BROŠKOVÁ MARGARÉTA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1355/2022
0,00 € MATUŠKOVÁ ANDREA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1519/2022
0,00 € LENCSÉSOVÁ EVA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1518/2022
0,00 € KUBIKOVÁ NIKOLETA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1503/2022
0,00 € RÁCKOVÁ IVANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1490/2022
0,00 € KOLLÁRIKOVÁ LÍVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1520/2022
0,00 € OSTATNÍKOVÁ SILVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1397/2022
0,00 € BAŠŤOVANSKÁ KLAUDIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1447/2022
0,00 € RUBINTOVÁ VIERA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1431/2022
0,00 € ŠOÓŠOVÁ ANITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1413/2022
0,00 € ŠRÁMKOVÁ LENKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1388/2022
0,00 € TORNAYOVÁ EVA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1379/2022
0,00 € LOVÁSZ DENIS Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1465/2022
0,00 € PAJDIAK RADÚZ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1460/2022
0,00 € KÚTIK MARTIN Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1488/2022
0,00 € KOLÍNKOVÁ SIMONA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1479/2022
0,00 € ILLÉSOVÁ MELITA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1457/2022
0,00 € BELÁNYIOVÁ JANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky