Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1627/2022
0,00 € TÓTHOVÁ PATRÍCIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1512/2022
0,00 € VRÁBELOVÁ SIMONA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1517/2022
0,00 € GALBAVÁ JANKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1526/2022
0,00 € ZÁHORÁKOVÁ SLÁVKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1455/2022
0,00 € KSSEIBI DANA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1491/2022
0,00 € KOVÁČ NORBERT Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1542/2022
0,00 € MÉSZÁROSOVÁ ANEŽKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1538/2022
0,00 € HALÁSZOVÁ MONIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2391/2022
0,00 € KEŠJAROVÁ ERIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2133/2022
0,00 € PETRINOVÁ MÁRIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2132/2022
0,00 € KOTRECOVÁ MARTINA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2130/2022
0,00 € HAUSPEK DÁRIUS Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2126/2022
0,00 € BORBÉLYOVÁ VIERA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2136/2022
0,00 € HERCEGOVÁ ALŽBETA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2108/2022
0,00 € ANDREJKOVÁ ERIKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2107/2022
0,00 € HALÁSZOVÁ SILVIA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2104/2022
0,00 € VIDOVIČOVÁ LENKA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2101/2022
0,00 € VANYA ATTILA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2089/2022
0,00 € KISS JÚLIUS Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
2060/2022
0,00 € DÉKÁNYOVÁ BARBARA Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky