Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
104/2023
80,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
113/2023
40,00 € PhDr. Jozef Lapšanský Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
118/2023
150,00 € Mgr.art Ivana Šebestová, Art.D Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
122/2023
180,00 € MVDr. Tatiana Andrašková Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
127/2023
130,00 € Mgr. Anton Frič Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
120/2023
150,00 € Bc. Alexandra Bachledová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
79/2023
50,00 € Katarína Turčanová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
102/2023
130,00 € Mgr. Leonard Vajdulák Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
84/2023
50,00 € Tomáš Repčiak Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
80/2023
50,00 € Martina Ogurčáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
99/2023
150,00 € Mgr. Denisa Fulmeková Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
100/2023
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
82/2023
125,00 € Mgr. Júlia Čurillová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
88/2023
50,00 € Katarína Pustaiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
78/2023
150,00 € Mgr. Ivana Ondriová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
103/2023
150,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
101/2023
130,00 € Mgr. Metod Rakár Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
93/2023
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
81/2023
125,00 € Ján Petrík Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
73/2023
120,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Spišské kultúrne centrum a knižnica