Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o dielo
1/2022
950,00 € KESON-ZV, s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. September 2022
Zmluva o dielo
2/2022
7 985,49 € Garčalová Božena - RODAS Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. September 2022
Príkazná zmluva
286/2022
60,00 € Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. September 2022
Príkazná zmluva
287/2022
400,00 € Mgr.art.Milan Špak Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. August 2022
Zmluva o dielo
2022/08/42
0,00 € Šoltýs - výťahy, s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. August 2022
Príkazná zmluva
254/2022
100,00 € Mgr. art. Pavol Gmuca Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
FP 078/2022
1 400,00 € Mesto Spišská Nová Ves Spišské kultúrne centrum a knižnica
10. August 2022
Príkazná zmluva
255/2022
100,00 € Kristína Kotarbová Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Júl 2022
Príkazná zmluva
234/2022/107/PaM
100,00 € Kristína Kotarbová Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Júl 2022
Príkazná zmluva
235/2022/108/PaM
100,00 € Mgr. art. Pavol Gmuca Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Júl 2022
Príkazná zmluva
236/2022/109/PaM
150,00 € Mgr.art.Dominik Britaňák Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. Jún 2022
Príkazná zmluva
225/2022/102/PaM
1 030,00 € OZ Juhaská reguľa Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. Jún 2022
Príkazná zmluva
223/2022/100/PaM
50,00 € Obecné kultúrne centrum (FSK Smižančanka) Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. Jún 2022
Príkazná zmluva
226/2022/103/PaM
1 130,00 € Filip Žiga Dis.srt. Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. Jún 2022
Príkazná zmluva
224/2022/101/PaM
900,00 € Ruthenie ensemble Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Jún 2022
Príkazná zmluva
216/2022/93/PaM
280,00 € Ing. Lukáš Gajdoš Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Jún 2022
Príkazná zmluva
222/2022/99/PaM
300,00 € Elena Bodnárová Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Jún 2022
Príkazná zmluva
215/2022/92/PaM
230,00 € Klub priateľov Magury, o.z. Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Jún 2022
Príkazná zmluva
219/2022/96/PaM
300,00 € Ing. Jozef Gajdoš Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Jún 2022
Príkazná zmluva
221/2022/98/PaM
180,00 € Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica