Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2017
Doplnok č. 8 ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
Doplnok č.8
Doplnená
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2017
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
6. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
32017
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028342439
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028600769
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30. December 2016
Kúpna zmluva
Z201649071_Z
21 230,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
29. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028870610
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914625308
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní technickej služby
TS1511221
0,00 € Ing. Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914627243
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10. November 2016
Dohoda o spolupráci na výskumnom projekte
112016
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
24. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201633638_Z
Zrušená
21 211,20 € GGFS s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
5. Október 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
A/2016/001528
0,00 € SR-IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Október 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/001528
IVES_ZM_A/2016/001528_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/456
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/347
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. Jún 2016
Doplnok č.7 Kolektívnej zmluvy
7 KZ 2013-2017
0,00 € CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
6/2016
0,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD., advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Máj 2016
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a servis IT
5/2016
0,00 € Alemon s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice