Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2017
Zmluva o spolupráci
32017
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9.
Január
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028342439
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9.
Január
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028600769
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201649071_Z
21 230,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
29.
December
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028870610
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28.
December
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914625308
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28.
December
2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní technickej služby
TS1511221
0,00 € Ing. Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28.
December
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914627243
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10.
November
2016
Dohoda o spolupráci na výskumnom projekte
112016
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
24.
Október
2016
Kúpna zmluva
Z201633638_Z
Zrušená
21 211,20 € GGFS s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
5.
Október
2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
A/2016/001528
0,00 € SR-IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5.
Október
2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/001528
IVES_ZM_A/2016/001528_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
22.
September
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
22.
September
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/456
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2.
September
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/347
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16.
Jún
2016
Doplnok č.7 Kolektívnej zmluvy
7 KZ 2013-2017
0,00 € CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
6/2016
0,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD., advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27.
Máj
2016
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a servis IT
5/2016
0,00 € Alemon s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19.
Máj
2016
Zmluva č. 7/ 59 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/ 59 /2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
13.
Máj
2016
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
7/59/2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
« 1 2 3 4 »