Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2019
Delimitácia II Zmluva o prevode majetku SCŠPP, Letná 45, Košice na CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
43/2019
6 714,73 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, poruchy učenia a správania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. Máj 2019
Stravné lístky
Z201913363
65 389,20 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201913363_Z
65 389,20 € Up Slovensko, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
1. Apríl 2019
Delimitácia I Zmluva o prevode majetku SCŠPP, Letná 45, Košice na CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
40/2019
5 298,16 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, poruchy učenia a správania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
22. Marec 2019
Zmluva o likvidácii osobných údajov
1/2019
196,10 € 247group, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. November 2018
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
2028870610, 2029932593
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Október 2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A19285-1
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí služby
5/2018
1 500,00 € EaCP s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Júl 2018
Zmluva o dielo - Oprava elektroinštalácie
1/2018
Doplnená
50 166,38 € LANAX s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Január 2018
Kolektívna zmluva na roky 2018-2022
ZVP č.11/2017
Doplnená
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Október 2017
Doplnok č. 8 ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
Doplnok č.8
Doplnená
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Jún 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2017
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
6. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
32017
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028342439
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028600769
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30. December 2016
Kúpna zmluva
Z201649071_Z
21 230,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
29. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2028870610
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914625308
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní technickej služby
TS1511221
0,00 € Ing. Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. December 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9914627243
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice