Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2015
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 1510221
Doplnená
0,00 € Ing.Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156829_Z
24 735,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
3. Marec 2015
Doplnok č. ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
823-2015
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.2
797/2015
5 000,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.3
798/2015
4 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.1
796/2015
5 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o službe internetu II - Zuzkin park 10
342/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o poskytovaní mobilnej služby - Zuzkin park 10, Košice
340/2015
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o službe internetu I - Zuzkin park 10
341/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19. December 2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
7598/2014
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. December 2014
Rozšírenie zmluvy o poskytovaní BOZP o niektoré činnosti prac. zdrav.služby
7542/2014
Doplnená
0,00 € Hana Libová-BP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. December 2014
Kolektívna zmluva na rok 2013-2017
RD-3383/2013
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
17. Október 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
81/§51/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
24. Jún 2014
Zmluva o dielo - Výmena podlahovej krytiny na chodbách a schodisku CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
5061/2014
8 782,90 € Kozák Milan Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. November 2013
Zmluva č. 2NP/59/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025
2NP/59/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
12. November 2013
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov
2NP/59/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
1. Október 2013
Zmluva na maľby vnútorných priestorov
3909/2013
3 647,55 € Abovia Holz, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. September 2013
2013/ŠP 015
2013/ŠP 015
2 998,00 € SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Máj 2013
Zabezpečenie údržby, opráv a iných prác
2579/2013
0,00 € Bytovy podnik mesta Košice, s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2013
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
39/2013
0,00 € DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice