Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2015
Zmluva o službe internetu II - Zuzkin park 10
342/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o poskytovaní mobilnej služby - Zuzkin park 10, Košice
340/2015
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o službe internetu I - Zuzkin park 10
341/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19. December 2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
7598/2014
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. December 2014
Rozšírenie zmluvy o poskytovaní BOZP o niektoré činnosti prac. zdrav.služby
7542/2014
Doplnená
0,00 € Hana Libová-BP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. December 2014
Kolektívna zmluva na rok 2013-2017
RD-3383/2013
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
17. Október 2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
81/§51/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
24. Jún 2014
Zmluva o dielo - Výmena podlahovej krytiny na chodbách a schodisku CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
5061/2014
8 782,90 € Kozák Milan Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. November 2013
Zmluva č. 2NP/59/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025
2NP/59/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
12. November 2013
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov
2NP/59/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
1. Október 2013
Zmluva na maľby vnútorných priestorov
3909/2013
3 647,55 € Abovia Holz, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. September 2013
2013/ŠP 015
2013/ŠP 015
2 998,00 € SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Máj 2013
Zabezpečenie údržby, opráv a iných prác
2579/2013
0,00 € Bytovy podnik mesta Košice, s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
9. Január 2013
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
39/2013
0,00 € DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
7. November 2012
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy
5431/2012
1 267,89 € Slovenská republika- Krajský školský úrad v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
7. November 2012
Oprava oplotenia
5450/2012
8 694,76 € Bytový podnik mesta Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
31. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z224/2012
1 267,89 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
16. Júl 2012
Zmluva o dielo
4073/2012
4 099,24 € Abovia Holz, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. Jún 2012
Zmluva o dielo
1206111
56,18 € bf-trade okná, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10. Máj 2012
Zmluva o dielo
1205071
14 933,63 € bf-trade okná, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice