Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2012
Predmet zmluvy a predmet prevodu správy
5431/2012
1 267,89 € Slovenská republika- Krajský školský úrad v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
7. November 2012
Oprava oplotenia
5450/2012
8 694,76 € Bytový podnik mesta Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
31. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z224/2012
1 267,89 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
16. Júl 2012
Zmluva o dielo
4073/2012
4 099,24 € Abovia Holz, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
28. Jún 2012
Zmluva o dielo
1206111
56,18 € bf-trade okná, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10. Máj 2012
Zmluva o dielo
1205071
14 933,63 € bf-trade okná, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z34/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologic-kého poradenstva a prevencie, Košice