Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2016
Doplnok č.7 Kolektívnej zmluvy
7 KZ 2013-2017
0,00 € CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
6/2016
0,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD., advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Máj 2016
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a servis IT
5/2016
0,00 € Alemon s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19. Máj 2016
Zmluva č. 7/ 59 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/ 59 /2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
13. Máj 2016
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
7/59/2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Máj 2016
Poistná zmluva
8100017439
507,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
15. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
12016
450,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD.,advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1-20251937798
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Február 2016
Doplnok č.6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
RD-61/2016
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Február 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/000185
IVES_ZM_A/2016/000185_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
18. December 2015
Zmluva č. 5/NP/ 59 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/ 59 /2015
36 963,29 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
17. December 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3635/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10. December 2015
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
5/NP/59/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
4. December 2015
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 1510221
Doplnená
0,00 € Ing.Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156829_Z
24 735,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
3. Marec 2015
Doplnok č. ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
823-2015
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.2
797/2015
5 000,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.3
798/2015
4 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Február 2015
Rámcová dohoda č.1
796/2015
5 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23. Január 2015
Zmluva o službe internetu II - Zuzkin park 10
342/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice