Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Máj
2016
Poistná zmluva
8100017439
507,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
15.
Apríl
2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
12016
450,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD.,advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16.
Marec
2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1-20251937798
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29.
Február
2016
Doplnok č.6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
RD-61/2016
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5.
Február
2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/000185
IVES_ZM_A/2016/000185_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
18.
December
2015
Zmluva č. 5/NP/ 59 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/ 59 /2015
36 963,29 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
17.
December
2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3635/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10.
December
2015
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
5/NP/59/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
4.
December
2015
Zmluva o poskytovaní technickej služby
TS 1510221
Doplnená
0,00 € Ing.Jaroslav Maxim - ELCOMAX Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12.
Máj
2015
Kúpna zmluva
Z20156829_Z
24 735,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
3.
Marec
2015
Doplnok č. ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
823-2015
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27.
Február
2015
Rámcová dohoda č.2
797/2015
5 000,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27.
Február
2015
Rámcová dohoda č.3
798/2015
4 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27.
Február
2015
Rámcová dohoda č.1
796/2015
5 500,00 € SOLUS Košice, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23.
Január
2015
Zmluva o službe internetu II - Zuzkin park 10
342/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23.
Január
2015
Zmluva o poskytovaní mobilnej služby - Zuzkin park 10, Košice
340/2015
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
23.
Január
2015
Zmluva o službe internetu I - Zuzkin park 10
341/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19.
December
2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
7598/2014
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16.
December
2014
Rozšírenie zmluvy o poskytovaní BOZP o niektoré činnosti prac. zdrav.služby
7542/2014
Doplnená
0,00 € Hana Libová-BP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5.
December
2014
Kolektívna zmluva na rok 2013-2017
RD-3383/2013
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
« 1 2 3 4 »