Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2016
Dohoda o spolupráci na výskumnom projekte
112016
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
24. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201633638_Z
Zrušená
21 211,20 € GGFS s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
5. Október 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
A/2016/001528
0,00 € SR-IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Október 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/001528
IVES_ZM_A/2016/001528_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice SR - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/455
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
22. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/456
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. September 2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
16/41/051/347
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. Jún 2016
Doplnok č.7 Kolektívnej zmluvy
7 KZ 2013-2017
0,00 € CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
30. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
6/2016
0,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD., advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
27. Máj 2016
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a servis IT
5/2016
0,00 € Alemon s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
19. Máj 2016
Zmluva č. 7/ 59 /2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu
7/ 59 /2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
13. Máj 2016
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
7/59/2016
185,96 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Máj 2016
Poistná zmluva
8100017439
507,60 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
15. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
12016
450,00 € JUDr.Marcel Dolobáč, PhD.,advokát Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
16. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1-20251937798
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Február 2016
Doplnok č.6 ku Kolektívnej zmluve na roky 2013-2017
RD-61/2016
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. Február 2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. A/2016/000185
IVES_ZM_A/2016/000185_2016
0,00 € SR - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
18. December 2015
Zmluva č. 5/NP/ 59 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
5/NP/ 59 /2015
36 963,29 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie CPPPaP Košice II. - IV.
17. December 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3635/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
10. December 2015
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
5/NP/59/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice