Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-30/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-21/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-22/2023-PVe
720,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-23/2023-PVe
840,00 € Ing. Miroslav Majtner Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-5/2023
47 913,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-25/2023-PVe
400,00 € Ing. Miroslav Pacek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-29/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-24/2023-PVe
1 160,00 € Ing. Ján Sedliak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-26/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Július Baráth, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Marec 2023
Príkazná zmluva
AOS-IX-28/2023
560 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Marec 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU
2023/701-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl SR Generála Milana Rastislava Štefánika
21. Marec 2023
Príkazná zmluva
AOS-IX-27/2023
400 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Marec 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY nehnuteľného majetku štátu
AOS-IX-29/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-26/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-9/2023
4 980,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231642_Z
2 298,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231639_Z
2 270,00 € HS technology s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Marec 2023
Príkazná zmluva č. AOS-IX-27/2023 - Palivové karty
AOS-IX-27/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-23/2023
84,60 € Ing. Michal Hrnčiar, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-21/2023
30,82 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika