Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231642_Z
2 298,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231639_Z
2 270,00 € HS technology s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Marec 2023
Príkazná zmluva č. AOS-IX-27/2023 - Palivové karty
AOS-IX-27/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-23/2023
84,60 € Ing. Michal Hrnčiar, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-21/2023
30,82 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-22/2023
8,80 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-10/2023
184 870,80 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-18/2023-PVe
900,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Marec 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-19/2023-PVe
930,00 € RNDr. Beata Stromková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Február 2023
Kontrakt č. SEMOD-EL76/9-242/2023-OdMSaPV na rok 2023
AOS-IX-20/2023, SEMOD-EL76/9-242/2023-OdMSaPV
568 885,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Február 2023
KONTRAKT na rok 2023
SEMOD-EL76/9-242/2023-OdMSaPV
568 885,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava atefánika
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-20/2023
15,32 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-19/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-11/2023-PVe
2 043,00 € Adam Šváb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-10/2023-PVe
2 043,00 € Filip Šustek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-9/2023-PVe
2 043,00 € Klára Holodňaková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-12/2023-PVe
2 043,00 € Patrik Beke Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-5/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Katarína Baliková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-6/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Oliver Minko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-7/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Filip Kojnok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika