Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-105/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-106/2023
47,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. August 2023
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-58/2023
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. August 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-15/2023
0,00 € Ing. Miroslav Matejček, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Kúpna zmluva
Z20237944_Z
Zrušená
2 800,00 € HOBLO, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20237946_Z
37 668,24 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-104/2023
84,60 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. August 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-103/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. August 2023
Kúpna zmluva
Z20237783_Z
23 700,00 € AUTO MARKET, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237543_Z
22 999,00 € AUTO MARKET, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Júl 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-24/2023
23 292,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237525_Z
Zrušená
215 800,00 € BSP Truck Servis a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Júl 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-65/2023
Doplnená
65 760,00 € Ing. Pavol Šín - PO-VVV Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237462_Z
23 850,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237464_Z
37 197,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237463_Z
10 290,00 € Diagnostic Medicína s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Rámcová dohoda
Z20237459_Z
11 054,00 € NOVIO-HC s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-3/2023
AOS-II-3/2023
64 800,00 € Architectural building management, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-101/2023
28,00 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-102/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika