Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-3/2023
26 068,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-97/2023
90,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-92/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-95/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-94/2023
30,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-96/2023
26,00 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Júl 2023
Licenčná zmluva a podmienky používania systému BESOFT Online
AOS-IX-61/2023
429,60 € BE-SOFT, a. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236684_Z
839,00 € MERCATOR DMS, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Júl 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
UVN1688713972-OST
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236630_Z
4 730,00 € Marián Hucík - Kika Wood Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Júl 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. AOS-II-13/2021
4 000 000,73 € HASTRA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-63/2023
93 600,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Júl 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-62/2023
70 226,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-90/2023
39,80 € Miroslav Žentek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20236449_Z
4 100,00 € SLOVHOLDING, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-93/2023
50,60 € Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20236384_Z
159 900,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-91/2023
19,38 € Ing. Jozef Gejdoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-86/2023
106,60 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Jún 2023
Zmluva na vykonanie preskúšania
2/109001/2023/ATYP (AOS-IX-58/2023)
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika