Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-6/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Oliver Minko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-7/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Filip Kojnok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-8/2023-PVe
2 043,00 € Bc. Jakub Magdolen Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-17/2023
15,24 € Martin Švida Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-15/2023-PVe
755,00 € Ing. Miroslav Pacek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Február 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-14/2023-PVe
875,00 € Martina Hyklová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-15/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-14/2023
14,36 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-16/2023
15,32 € Ing. Tomáš Siksa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Február 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-7/2023
14 180,40 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-11/2023
9,70 € Ing. Matúš Moravčík Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Február 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-6/2023
30 871,56 € Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-13/2023
15,24 € Ing. Tomáš Siksa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1. Február 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-2/2023
36 648,34 € Fintex s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-10/2023
22,76 € Bc. Ing. Jozef Hraško Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Január 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-42/2022
22 226,64 € REMPO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Január 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-1/2023
26 688,00 € REMPO, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-4/2023-PVe
755,00 € Mgr. Lívia Krekáčová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-8/2023
47,80 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Január 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
AOS-IX-13/2023-PVe
2 442,00 € Bc. Ester Sabová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika