Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
Dodatok č.1
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ivan Hrivnák
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
298/2023/7.7
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
18. Október 2023
Dohoda o sprístupnení porastov pre účely prírode blízkeho obhospodarovania lesov
SNPMP-2023-105
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Lesné združenie POĽANA s.r.o.
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SNPMP-2023-103
429 930,48 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-098
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-099
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-094
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
10. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-095
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
5. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájmebytu
SNPMP-2023-097
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Matej Bajus
4. Október 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-081
SNPMP-2023-081
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
2. Október 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-096
SNPMP-2023-096
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Di Mihálik, s.r.o.
28. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-093
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Rosík, s.r.o.
20. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-088
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej EŁ-DREWNO Łukasz Trzop
20. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-086
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej EŁ-DREWNO Łukasz Trzop
19. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-084
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOSS, s. r. o.
14. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-087
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
14. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-085
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-083
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
8. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVN1-76-93
SNPMP-2023-072
168 137,80 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
229/2023/1.8
429 930,48 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR