Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVN1-76-93
SNPMP-2023-072
168 137,80 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
229/2023/1.8
429 930,48 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
31. August 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-077
SNPMP-2023-077
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOOS, s. r. o.
31. August 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-076
SNPMP-2023-076
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOOS, s. r. o.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-078
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-079
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-080
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-074 uzatvorená podľa § 409 a nesledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1004/III.4/2023
SNPMP-2023-074
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-075 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1003/III.4/2023
SNPMP-2023-075
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LES-WOOD s.r.o.
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-71 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-071
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-069 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-069
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-73 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na zákklade výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-73
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LIGNEUS, s.r.o., Mgr. Ján Čierňava
7. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-064
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP , s.r.o.
1. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-068
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
31. Júl 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-062
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
24. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta R-5011/2023
SNPMP -2023-065
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
21. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5011/2023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
20. Júl 2023
Partnerská dohoda č.169/2023/6.5
SNPMP-2023-070
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-060
SNPMP-2023-060
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-061
SNPMP-2023-061
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.