Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Partnerská dohoda č. 169/2023/6.5
169/2023/6.5
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
14. Júl 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-059
SNPMP-2023-059
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
SNPMP-2023- 063
Doplnená
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zast. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Jún 2023
Dodatok k protokolu č. 00125/2023-OS-0140004/23-00 o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu v k.ú. Tisovec, okres Rimavská Sobota
01684/2023-OS-0140004/23-01
0,00 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenský pozemkový fond
22. Jún 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-053
SNPMP-2023-053.
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-051
SNPMP-2023-051
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP,s.r.o.
22. Jún 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-052
SNPMP-2023-052
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
Doplnená
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská agentúra životného prostredia
31. Máj 2023
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
SNPMP-2023-045
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Technická univerzita vo Zvolene
25. Máj 2023
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-247/2023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina Technická univerzita vo Zvolene
23. Máj 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - Správa o identifikovaných zmenách stavu lesných biotopov v záujmových územiach - projektovom území
SNPMP-2023-039
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - Pasport stromov na dožitie/mŕtveho dreva
SNPMP-2023-040
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/347/2023
4 560,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/359/2023
18 500,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Apríl 2023
Darovacia zmluva
2022/1400/5599
154 100,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
19/2023/1.8
3 338 075,16 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení chovu koní plemena Norik muránskeho typu
314
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení chovu koní plemena Norik muránskeho typu
SNPMP-2023-029
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
3. Apríl 2023
D o h o d a č. 3/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-028
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Milan Botto
30. Marec 2023
D o h o d a č. 2/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-027
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Vladimír Králik