Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 663 a nasl. zákona č.40/64 Zb. v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) a § 13 ods.5 písm. c) zákona č.278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov
SNPMP-2023-026
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej NOVÁ BURDA – obnova turistického informačného centra BURDA
29. Marec 2023
D o h o d a č.1/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom užívaní
SNPMP-2023-025
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ing. Matej Lovič
17. Marec 2023
Zmluva o nájme zbierkových predmetov č. 2/2023
ZON 2/2023
360,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Východoslovenské múzeum v Košiciach
13. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
SNPMP-2023-023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štefan Nagy
21. Február 2023
Kúpna zmluva SNPMP-2023-012 - ihličnaté a vlákninové drevo
SNPMP-2023-012
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej MLM Agro a.s.
21. Február 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-011
SNPMP-2023-011
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
21. Február 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-013
SNPMP-2023-013
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Badín s.r.o.
13. Február 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria pozemky v chránených územiach v k.ú. Muráň, Muránska Huta, okres Revúca
00124/2023-OS-0140003/23-00
0,00 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenský pozemkový fond
13. Február 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria pozemky v chránených územiach v k.ú. Polomka, Šumiac, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom, Pohorelá, Pohronská Polhora, okres Brezno
00123/2023-OS-0140002/23-00
0,00 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenský pozemkový fond
3. Február 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria pozemky v chránených územiach v k.ú. Tisovec, okres Rimavská Sobota
00125/2023-OS-0140004/23-00
0,00 € Správa národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenský pozemkový fond
15. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP - 2022-048 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov EAD č. 1115/IV.7./2022
SNPMP-2022-048
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-046 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1105/IV.6./2022
SNPMP-2022-046
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-047 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1107/IV.6./2022
SNPMP-022-047
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-045 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1106/IV.6./2022
SNPMP-2022-045
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-044 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1108/IV.6./2022
SNPMP-2022-044
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o.
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-041 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. č.1078/IV.5./2022
SNPMP-2022-041
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
16. November 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
1005/2022-PR
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. September 2022
Zmluva o užívaní poľovného revíru Muránska planina podľa ustanovenia § 13 zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SNPMP-2022-023
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
15. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/165/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13. Júl 2022
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-10666/2022
0,00 € Správa národného parku Muránska planina Technická univerzita vo Zvolene