Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2017
Z M L U V A č. 123397 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123397 08U03
34 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
24. Júl 2017
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-274
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-274_2015
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Perín-Chym
28. Jún 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
60666/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
28. Jún 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
60668/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
12. Apríl 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
57791/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
27. Január 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
55079/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
3. November 2016
Z M L U V A č. 119258 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
119258 08U03
58 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
9. Jún 2016
Z M L U V A č. 114211 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
114211 08U02
165 365,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
25. Máj 2016
Darovacia zmluva
933/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Perín-Chym
27. November 2015
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami v k.ú. Chym, okres Košice - okolie
01924/2015-UVOP-U00040/15.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Perín - Chym
26. November 2015
Z M L U V A č. 112199 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
112199 08U03
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
2. November 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1529/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Perín - Chym
2. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
736-11-3489/2014
45,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
31. December 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-25-5/13-2013
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca TJ Družstevník Perín
16. Január 2012
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-25-27/13 -2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Telovýchovná jednota Družstevník Perín
31. Január 2011
Zmluva VH 3 práčovňa - TJ Družstevník Perín
Ev. č. 4-14/34-2011
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci TJ Družstevník Perín