Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
12/2022
0,00 € FLORZIN, s.r.o. Obec Perín-Chym
14. September 2022
dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
102022
1 143,20 € BEST MED s.r.o. Obec Perín-Chym
14. September 2022
dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
112022
661,44 € ZAPA beton SK s.r.o. Obec Perín-Chym
8. September 2022
dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
9/2022
1 072,00 € H2L COMPANY s.r.o. Obec Perín-Chym
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
7/2022
728,54 € GYN Turňa s.r.o. Obec Perín-Chym
6. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
8/2022
144,00 € HCP-čerpacia technika s.r.o. Obec Perín-Chym
26. August 2022
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4905.0062003DV
6/2022
Doplnená
656 000,81 € EUROVIA SK, a.s. Obec Perín-Chym
1. August 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 108/007/21 - Dodatok č. 1
5/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym
29. Jún 2022
Zmluva o dielo
4/2022
60,00 € Edusteps Obec Perín-Chym
24. Jún 2022
dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
3/2022
0,00 € N.F.Z.K., s.r.o. Obec Perín-Chym
27. Máj 2022
Mandátna zmluva
2/2022
4 888,00 € CEDS Life, s.r.o. Obec Perín-Chym
11. Apríl 2022
Dohoda
1/2022
9 242,00 € Ing. Jaroslav Hospodár Obec Perín-Chym
3. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92651/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
26. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85288/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
1. December 2020
Z M L U V A č. 144906 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144906 08U03
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Perín - Chym
6. November 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001478-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/001478-001_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Perín-Chym
11. Marec 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80073/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
28. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78733/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
21. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77799/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
13. December 2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.9/12/2019 uzatvorená v súlade so zákonom NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zmluva")
9122019
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Košice - okolie PZ Diana Perín - Chým