Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 1/2023
2/2023
0,00 € Mgr. Gabriel Litavec Obec Perín-Chym
16. December 2022
Kúpna zmluva
30/2022
0,00 € Július Sasák Obec Perín-Chym
16. December 2022
kúpna zmluva
31/2022
0,00 € Gabriel Vinter Obec Perín-Chym
8. December 2022
Dohoda č. 22/41/010/112
29/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Perín-Chym
29. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
27/2022
0,00 € MUDr. Tönde Mohňanská Obec Perín-Chym
28. November 2022
Zmluva o spolupráci
26/2022
0,00 € KSK Obec Perín-Chym
24. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
25/2022
0,00 € Ingrid Ráthyová Obec Perín-Chym
16. November 2022
Dodatok k zmluve č. 6/2015 o poskytovaní stravy
24/2022
0,00 € Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou Obec Perín-Chym
14. November 2022
dohoda o záujmovom krúžku
23/2022
0,00 € SKORÉ ZAČIATKY, spol. s.r.o. Obec Perín-Chym
10. November 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
22/2022
0,00 € Kristína Medvecká -Heretiková Obec Perín-Chym
9. November 2022
Dohoda č. 22/41/010/112
21/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Perín-Chym
7. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
20/2022
0,00 € Lenka Kolllárová-LENA Obec Perín-Chym
17. Október 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1580/VSD/2022
19/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Perín-Chym
13. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2022
0,00 € Eva Bodnárová - EVA Obec Perín-Chym
10. Október 2022
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka -trénera v rámci realizácie projektu Dajme spolu gól 2022/23
15/2022
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym
10. Október 2022
Dohoda o pracovnej činnosti č. 3
17/2022
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym
10. Október 2022
dodatok č. 2 k dohode o pracovnej činnosti zo dňa 29. 10. 2021
16/2022
0,00 € Róbert Takáč Obec Perín-Chym
23. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-1887-ZoD 2020/Obec
13/2022
Doplnená
0,00 € KOSIT a.s. Obec Perín-Chym