Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
24. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2023
0,00 € TT&L s.r.o. Obec Perín-Chym
24. Február 2023
Kúpna zmluva
24/2023
0,00 € Obec Mokrance Obec Perín-Chym
22. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98903/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
21. Február 2023
úrazové poistenie žiakov -118
22/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Perín-Chym
21. Február 2023
Úrazové poistenie žiakov -118
21/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Perín-Chym
20. Február 2023
Kúpna zmluva č. KZ 06/2023/AK
20/2023
0,00 € U.S.Steel Košice, s.r.o. Obec Perín-Chym
7. Február 2023
dodatok č. 6 k zmluve č. A/1752/09/2008
17/2023
0,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Perín-Chym
7. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 2/2023
18-2023
0,00 € Mgr. Gabriel Litavec Obec Perín-Chym
7. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta 3/2023
19-2023
0,00 € Mgr. Gabriel Litavec Obec Perín-Chym
7. Február 2023
dodatok č. 1 k zmluve č. tz2015-05-20bt1
16/2023
0,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Perín-Chym
1. Február 2023
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
15/2023
0,00 € ejoin s.r.o. Obec Perín-Chym
31. Január 2023
Dohoda o vykonaní práce
14/2023
0,00 € Mikuláš Lichvár Obec Perín-Chym
31. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
26. Január 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
12/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Perín-Chym
25. Január 2023
Kúpna zmluva
10/2023
0,00 € Henrieta Kapalová Obec Perín-Chym
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
11/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Perín-Chym
19. Január 2023
dodatok č. 2 k Zmluve o Municipálnom úvere - eurofondy (A) č. 108/007/21
9/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym
19. Január 2023
zmluva č. 30-000168175PO2023
8/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Obec Perín-Chym
18. Január 2023
dodatok č. 3 k zmluve č.6/2015 o poskytovaní stravy
7/2023
0,00 € Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou Obec Perín-Chym