Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
39/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym
19. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
41/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Perín-Chym
19. Apríl 2023
kúpna zmluva
38/2023
0,00 € Ladislav Kusnyír Obec Perín-Chym
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
37/2023
0,00 € Mária Špegárová Obec Perín-Chym
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb
36/2023
0,00 € Era Novum, s.r.o. Obec Perín-Chym
5. Apríl 2023
Zamestnávateľská zmluva DDS - UNIQA
35/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Perín-Chym
30. Marec 2023
Zamestnávateľská zmluva
34/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.s.s. Obec Perín-Chym
24. Marec 2023
Zmluva č. MC21032023-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
33/2023
0,00 € digitálna samospráva, s.r.o. Obec Perín-Chym
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
32/2023
0,00 € Alžbeta Vinterová Obec Perín-Chym
13. Marec 2023
Zmluva o dielo
31/2023
0,00 € Passive House s.r.o. Obec Perín-Chym
3. Marec 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu 4 125
30/2023
0,00 € Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária , o.z. Obec Perín-Chym
1. Marec 2023
Zmluva o čistení žúmp a vývoze odpadových vôd zo žúmp
25/2023
0,00 € SaFek s.r.o. Obec Perín-Chym
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
0,00 € H2L COMPANY s.r.o. Obec Perín-Chym
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
29/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
28/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Perín-Chym
24. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2023
0,00 € TT&L s.r.o. Obec Perín-Chym
24. Február 2023
Kúpna zmluva
24/2023
0,00 € Obec Mokrance Obec Perín-Chym
22. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98903/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Perín-Chym
21. Február 2023
úrazové poistenie žiakov -118
22/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Perín-Chym