Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Rekonštrukcia úsekov cesty II/502 v okrese Pezinok
66/2022
310 205,90 € Swietelsky-Slovakia s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. Október 2022
Zmluva o dielo - výmena garážových brán - stredisko SC
65/2022
52 990,06 € P.S. in a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. Október 2022
Nákup stroja na líniové vodorovné dopravné značenie s príslušenstvom
64/2022
214 835,00 € HARDMAN UH a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
63/2022
467 606,95 € INGDOP s.r.o., organizačná zložka Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. Október 2022
Zmluva o dielo
62/2022
934 810,87 € FREKOMOS SK s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. Október 2022
Rámcová dohoda - prenájom a údržba dočasnej svetelnej signalizácie
61/2022
138 240,00 € DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
6. Október 2022
nákup pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá prostredníctvom palivových kariet - na základe Rámcovej dohody
60/2022
179 515,00 € Up Déjeuner s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. Október 2022
čistenie a frézovanie priepustov, monitoring, odvoz a likvidácia odpadu
59/2022
60 350,00 € IN-kanál s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. Október 2022
cestné smerové stĺpiky a smerové zvodidlové stĺpiky
57/2022
66 000,00 € SATES a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. Október 2022
nákup pohonných hmôt pre služobné motorové vozidlá prostredníctvom palivových kariet
58/2022
179 515,00 € Up Déjeuner s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30. September 2022
kúpa 20 000 litrov motorovej nafty
56/2022
34 536,00 € T a M trans spedition s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
26. September 2022
rekonštrukcia oplotenia areálu v Pezinku
55/2022
52 747,14 € P.S.in a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. September 2022
povinné zmluvné poistenie
53/2022
70,32 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. September 2022
Rámcová zmluva - opravy a odborné kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov
52/2022
4 797,00 € LIVONEC SK s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. September 2022
rekonštrukcia kotolne a vyregulovanie vykurovacieho systému - dokumentácia
50/2022
8 340,00 € Fratech s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. September 2022
ukončenie dodávky studenej asfaltovej zmesi podľ zmluvy 52/2021
51/2022
0,00 € PARAPETROL s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30. August 2022
nákup kolesového teleskopického nakladača/manipulátora
49/2022
129 360,00 € Wacker Neuson s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30. August 2022
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby opravy mosta a základná diagnostika "Most na ceste II/503-013 - M6273 - cez potok v Misiarskej doline - PK Baba"
48/2022
12 396,00 € Žilinská univerzita v Žiline Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o prevode činností a prechode zamestnancov
47/2022
0,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. August 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy - semafor Šenkvice
46/2022
71,10 € Západoslovenská distribučná a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja