Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva . katioaktívna asfaltová emulzia C65 B4 1 tona
8/2023
23 220,00 € DOPRA-VIA a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Marec 2023
špecializované laboratórne služby za účelom kontroly kvality na stavbách
7/2023
167 448,00 € VUIS - CESTY s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení do siete Internet
6/2023
0,00 € ISPER Slovakia s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
15. Marec 2023
Internet Business, virtual voice
5/2023
1 255,60 € O2 Business Services a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. Marec 2023
vypracovanie a dodanie strategických hlukových máp a akčných plánov
4/2023
28 000,00 € Klub ZPS vo vibroakustike s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. Marec 2023
dohoda o ukončení rámcovej dohody o vypracovaní PD k DZ
3/2023
0,00 € Ready Fot Call s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. Február 2023
nákup palív v prípade vyhlásenia hospodárskej mobilizácie
2/2023
20 000,00 € Slovnaft a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Február 2023
dodatok č. 1 k zmluve 77/2022 - úprava ceny
1/2023
7 332,00 € J.Kadera, P. Kadera, M.Noskovičová, J.Kadera, J.Hanúsková, P.Hanúsek Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. Január 2023
Dodatok k zmluve 97/2022 - zmena rozsahu prác, zníženie ceny
97/2022
0,00 € P.S.in a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
29. December 2022
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu - BA, MA, PK
96/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
95/2022
30 214,85 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 72/2022
93/2022
0,00 € GIT s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 54/2022
94/2022
0,00 € Skanska SK a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 62/2022 - úprava (zníženie) ceny
90/2022
0,00 € Frekomos s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. December 2022
PZP
91/2022
173,97 € Kooperativa poisťovňa Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215305_Z
44 880,00 € Fuel Traders Corporation s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. December 2022
Rámcová dohoda na vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia
88/2022
11 760,00 € Ready For Call s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Senec
89/2022
0,00 € BVS a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. December 2022
Profesionálny cestársky traktor s prídavnými zariadeniami
87/2022
341 090,00 € ADACOM progatec s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
7. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
86/2022
179 000,00 € Magna Energia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja