Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
26/2023
4 910,00 € ZSE Energia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
26. Jún 2023
Zmluva o dielo - nedeštruktívna diagnostika vozovky
25/2023
21 058,78 € Žilinská univerzita v Žiline Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
26. Jún 2023
Zmluva o dielo - modernizácia zvršku mosta M6631 Budmerice
24/2023
139 361,12 € EuroBrik s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO PT19/2023
ZMLUVA O DIELO PT19/2023
21 058,78 € Žilinská univerzita v Žiline Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
19. Jún 2023
Zmluva o dielo - revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky
23/2023
879 025,25 € COLAS Slovakia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12. Jún 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 71/2022 - doplnenie rozpisu vozidiel
22/2023
132,16 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. Jún 2023
Zmluva o dielo - PD - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na III/503 Pezinok - Pernek
21/2023
41 430,00 € GEOCONSULT s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. Jún 2023
Zmluva o dielo - prestavba mosta M7277 Jakubov
20/2023
339 000,00 € DAG SLOVAKIA a.s Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31. Máj 2023
Zmluva o dielo "Sanácia pilierov mosta M1928 nad diaľnicou D1"
19/2023
15 880,24 € littelfinger s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Máj 2023
Kúpna zmluva - Nissan NT400 Cabstar 35,14
18/2023
102 270,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci - meranie a zdieľanie statických parametrov
17/2023
0,00 € Dimatz s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
17. Máj 2023
nafta motorová
16/2023
34 500,00 € Solar 2009 a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233788_Z
34 500,00 € Solar 2009, a. s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
15. Máj 2023
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 71/2022 - doplnenie rozpisu MV
15/2023
41,81 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
13/2023
1 995 494,00 € FREKOMOS SK s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. Máj 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia mosta na ceste II/503-013 - M6273 cez potok v Misiarskej doline - PK Baba
12/2023
175 830,79 € littlefinger s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. Máj 2023
Rámcová dohoda - vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia
14/2023
11 760,00 € Ready for Call s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Apríl 2023
zametacia nadstavba na podvozok 4x4
11/2023
477 600,00 € ba kieho s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
23. Marec 2023
zvislé dopravné značenie a zariadenie s príslušenstvom
10/2023
99 977,53 € SIGNATECH s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Marec 2023
Dodatok k poistnej zmluve 71/2022 - doplnenie 2 vozidiel
9/2023
37,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja