Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
úprava ceny za zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
85/2022
0,00 € Marius Pedersen a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 24/2022 - úprava (zníženie) ceny diela
80/2022
0,00 € Združenie FREKOMOS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2022 - úprava (zníženie) ceny
84/2022
0,00 € Združenie FREKOMOS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2022 - úprava (zníženie) ceny
81/2022
0,00 € Združenie FREKOMOS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2022 - úprava (zníženie) ceny diela
83/2022
0,00 € Združenie FREKOMOS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23/2022 - úprava (zníženie) ceny
82/2022
0,00 € Združenie FREKOMOS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
29. November 2022
Kúpna zmluva - osobné motorové vozidlo Škoda Kodiaq
79/2022
49 872,00 € Todos Bratislava s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. November 2022
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby komunikácií
78/2022
0,00 € D4R7 Construction s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. November 2022
zmluva o nájme pozemku
77/2022
6 500,00 € Ján Kadera, Peter Kadera, Mária Noskovičová, Jozef Kadera, Jana Hanúsková, Peter Hanúsek Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. November 2022
zmena v termínoch
76/2022
0,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. November 2022
Profesionálny cestársky nosič náradia s prídavnými zariadeniami
74/2022
339 896,00 € ADACOM progatec a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
16. November 2022
Projekt prestavby mostného objektu Most III_002040-005 - M7247 cez potok Sumbach, mosta Most II_504-004 - M6631 cez potok Gidra a pilierov Most III_502002-004A - M1928 nad diaľnicou D1
75/2022
48 960,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. November 2022
Zmluva o dielo č. 0102/0049/22
0102/0049/22
48 960,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. November 2022
oprava strechy na administratívnej budove
72/2022
71 691,00 € GIT s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. November 2022
lokalizačné dátové služby
73/2022
23 502,96 € GX Solutions a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. November 2022
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
71/2022
6 013,27 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 66/2022
70/2022
0,00 € Swietelsky-Slovakia s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o pripojení elektriny - doplnenie odberného miesta
69/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení elektriny - doplnené odberné miesta
68/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
2. November 2022
Rámcová kúpna zmluva - studená asfaltová zmes
67/2022
36 890,00 € PARAPETROL a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja