Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R05 2023
63/2023
120,00 € Ján Ďurček - ORBIS Mesto Nová Baňa
23. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
64/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Nová Baňa
17. Február 2023
DOHODA 23/27/054/30 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádz
60/2023
Doplnená
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
17. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 001/Sp/2023
59/2023
277 200,00 € REDOX s.r.o. Mesto Nová Baňa
16. Február 2023
K ú p n a z m l u v a 10/p/2023
58/2023
17 330,00 € Jolana Šályová Mesto Nová Baňa
10. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50/6/2011 o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.12.2011
56/2023
0,00 € Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. Mesto Nová Baňa
10. Február 2023
Číslo zmluvy: 723023050 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
57/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
9. Február 2023
D o d a t o k č. 10 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018
54/2023
110 000,00 € Mestské lesy spol. s r.o. Mesto Nová Baňa
9. Február 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/003
55/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
53/2023
0,00 € ANNA KNIGAVKO Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
52/2023
0,00 € TETIANA UTYTSKYKH Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
49/2023
0,00 € VIKTORIA DOMETSKA Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
50/2023
0,00 € ELIZAVETA CHORNOMORETS Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
48/2023
0,00 € ANASTASIIA CHORNOMORETS Mesto Nová Baňa
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
51/2023
0,00 € NATALIA KARPENKO Mesto Nová Baňa
3. Február 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č.42/6/2023
46/2023
0,92 € Háj Mesto Nová Baňa
3. Február 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY PRE ÚČELY ZMENY UŽÍVATEĽA SÚSTAVY NA EXISTUJÚCOM NN ODBERNOM MIESTE - FIRMY A ORGANIZÁCIE Č. zmluvy 202301 ZopZO 1523
47/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
2. Február 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 2023/3
45/2023
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202303
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
1. Február 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
44/2023
100,00 € Mgr. Barbora Šipikalová Mesto Nová Baňa