Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 3/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
85/2023
900,00 € VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 10/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
88/2023
600,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 6/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
86/2023
500,00 € OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím Mesto Nová Baňa
10. Marec 2023
Z M L U V A č. 9/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
87/2023
Doplnená
1 000,00 € Občianske združenie „Nová Baňa“ Mesto Nová Baňa
9. Marec 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R07 2023
82/2023
30,00 € HATEKO s.r.o. Mesto Nová Baňa
9. Marec 2023
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
83/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
9. Marec 2023
Z M L U V A č. 11/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
84/2023
2 000,00 € TajchŠport Mesto Nová Baňa
8. Marec 2023
Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019036
81/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Nová Baňa
8. Marec 2023
Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Lehota
10/2023
240,00 € Obec Veľká Lehota Mesto Nová Baňa
7. Marec 2023
Z M L U V A č. 2/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa27.4.2022
79/2023
35 000,00 € Mestský futbalový klub Nová Baňa Mesto Nová Baňa
7. Marec 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R06 2023
80/2023
120,00 € Pavel Kravčenko Mesto Nová Baňa
7. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
78/2023
180,00 € Občianske združenie Škola Života Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Dodatok č. 3 k NÁJOMNEJ ZMLUVE o nájme nebytových priestorov a priľahlých pozemkov č. 13/15/2020
72/2023
21 242,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudno nad Hronom uzatvorenej dňa 5.12.2013
75/2023
660,00 € Obec Rudno nad Hronom Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľká Lehota uzatvorenej dňa 11.12.2013
76/2023
240,00 € Obec Veľká Lehota Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Brehy uzatvorenej dňa 19.12.2013
77/2023
420,00 € Obec Brehy Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013
73/2023
180,00 € Obec Tekovská Breznica Mesto Nová Baňa
6. Marec 2023
Príloha č. 8 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Voznica uzatvorenej dňa 29.11.2013
74/2023
120,00 € Obec Voznica Mesto Nová Baňa
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku REGIÓNY č. 131202203
70/2023
3 500,00 € Ekofond SPP, n.o. Mesto Nová Baňa
1. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 002/Sp/2023
71/2023
8 800,00 € AVA-stav Group s.r.o. Mesto Nová Baňa