Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
K ú p n a z m l u v a 11/p/2023
106/2023
130,00 € Beata Tužinská Mesto Nová Baňa
17. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
107/2023
0,00 € Pohronské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja Mesto Nová Baňa
17. Marec 2023
K ú p n a z m l u v a 12/p/2023
108/2023
1 420,00 € Anna Šurková Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy Číslo 2408925997
101/2023
343,75 € Generali Poisťovňa Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Z M L U V A č. 17/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
102/2023
7 500,00 € ŠK Karate Nová Baňa Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Dohoda o prevode práv a povinností
105/2023
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
103/2023
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Dohoda o prevode práv a povinností
104/2023
22,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 16/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
100/2023
4 400,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 12/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
97/2023
400,00 € Novobanské ľadové medvede Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 14/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
98/2023
600,00 € TJ Slovan Nová Baňa Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 5/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
96/2023
900,00 € Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa
15. Marec 2023
Z M L U V A č. 15/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
99/2023
500,00 € Združenie športových rybárov Nová Baňa Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 8/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
95/2023
500,00 € SRRZ-RZ pri Materskej škole Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 7/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
94/2023
900,00 € Háj Mesto Nová Baňa
14. Marec 2023
Z M L U V A č. 4/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
93/2023
300,00 € Spoločenstvo rodičov pri Základnej škole sv. Alžbety Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Z M L U V A č. 13/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
89/2023
700,00 € SRRZ-RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 17/2023/Tajch
91/2023
0,00 € Martin Brunclík Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
Príloha č. 7 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Malá Lehota uzatvorenej dňa 2.6.2016
90/2023
60,00 € Obec Malá Lehota Mesto Nová Baňa
13. Marec 2023
D o h o d a o s k o n č e n í zmluvy o napojení na kanalizáciu mesta Nová Baňa na Tajchu č. 17/2020/Tajch zo dňa 03.03.2020
92/2023
0,00 € Marta Morávková Mesto Nová Baňa