Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106307/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
17. Máj 2024
Sponzorská zmluva
90/2024
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
14. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108931/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
7. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
88/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
87/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01978
86/2024
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Závod
29. Apríl 2024
Zmluva o dielo
80/2024
0,00 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
29. Apríl 2024
Mandátna zmluva
81/2024
0,00 € ANSVO BN, s.r.o Obec Závod
29. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
79/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Závod
17. Apríl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
108495/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0,00 € Nadácia EPH Obec Závod
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
68/2024
0,00 € Nadácia EPH Obec Závod
3. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č.800 401 4315
69/2024
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Závod
28. Marec 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
63/2024
0,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Závod
28. Marec 2024
Mandátna zmluva
61/2024
0,00 € ANSVO ANS, s.r.o Obec Závod
27. Marec 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
60/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
49/2024
0,00 € Dobrovolná požiarna ochrana SR Obec Závod
14. Marec 2024
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
47/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Závod
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
29/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
28/2024
0,00 € Folklorny súbor Závodzan Obec Závod