Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôch. vek podľa §71 ods. 6 zák. o soc. službách na rozpočtový r. 2023
1321/2023-M_ODFSS
138 708,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Závod
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
75 739,26 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
Zmluva o poskytovaní právnych služieb /mandátna zmluva/
0,00 € BG Partners, s.r.o. Obec Závod
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
10. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomoravie Obec Závod
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
84 866,41 € Ministerstvo kultúry SR Obec Závod
15. December 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97777/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
21. November 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97571/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
16. November 2022
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve - JUDr. Hollý
0,00 € JUDr. Richard Hollý Obec Závod
15. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632294
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632294
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
15. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632828
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802094632828
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
11. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30970BFG7
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 30970BFG7
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Závod
9. November 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195868
RA-SNCA/20195868
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Závod
7. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5150819312
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Závod
3. November 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97043/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
25. Október 2022
Z M L U V A č. E3299 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3299 08U01
22 439,00 € Environmentálny fond Obec Závod
24. Október 2022
Z M L U V A č. E3299 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3299 08U01
22 439,00 € Environmentálny fond Obec Závod
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 30.06.2022
01/2022 - Ateliér Olympia, spol. s.r.o.
0,00 € Ateliér Olympia, spol. s.r.o. Obec Závod
4. Október 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Ing. Žilavý
0,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod