Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
41 052,00 € Leo.No.-Real-Stav, s.r.o. Obec Závod
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
6 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 20230329-1
20230329-1
11 950,56 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Závod
18. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103379/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP302090CXP2
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závod
28. Júl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103065/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
19. Júl 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0831201502
ZSE0831201502
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Závod
11. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/05346/001
VP/23/05346/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Závod
28. Jún 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Peter Studenič - 2023
300,00 € Peter Studenič Obec Závod
22. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023000278E
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Závod
13. Jún 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102646/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
13. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
170002345
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Závod
12. Jún 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva - Ing. Milan Žilavý
0,00 € Ing. Milan Žilavý Obec Závod
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_Oľga Baričičová a kamarádi
800,00 € Oľga Baričičová a kamarádi Obec Závod
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/NAF048
2023/NAF048
3 500,00 € Nadácia EPH Obec Závod
30. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
800,00 € František Uher Obec Závod
17. Máj 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102416/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod
12. Máj 2023
Zmluva o hudobnej produkcii
Zmluva o hudobnej produkcii
1 200,00 € HS PROMIS Obec Závod
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0026
323 0026
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Závod
27. Apríl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102060/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Závod