Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Kúpna zmluva na pozemok
1
501,00 € Ing. Miloš Hajdúk Obec Vlachovo
7. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
5/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Vlachovo
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižná Slaná Obec Vlachovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2015-6/234
Doplnená
204 193,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vlachovo
31. Január 2023
Zmluva o dielo č. 240123
240123
211 136,00 € RK TECH, s.r.o. Obec Vlachovo
4. Január 2023
o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času
1
50,00 € Mesto Dobšiná Obec Vlachovo
21. December 2022
Zmluva moderneobce.sk
1
Doplnená
0,00 € EWorks.sk s.r.o. Obec Vlachovo
21. December 2022
Zmluva o grantovom účte
1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Vlachovo
29. November 2022
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
204 107,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
1
440,00 € Žofia Hajdúková Obec Vlachovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
Strechy GAL
10 473,68 € Strechy GAL s.r.o. Obec Vlachovo
20. Október 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-396/2022
KRHZ-KE-VO-396/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vlachovo
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 1601/22
1601/22
Doplnená
85 501,48 € ENERGOVOD, s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2022-09-23nv2
594,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
tz2022-09-23nv1
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
1
Doplnená
0,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Vlachovo
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
tz2022-09-23nv3
408,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
14. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Mgr. Juraj Kováč
420,00 € Mgr. Juraj Kováš Obec Vlachovo
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
3/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Vlachovo
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06703/2022/ORR 31752
06703/2022/ORR 31752
10 666,67 € Košický samosprávny kraj Obec Vlachovo