Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č. 2
140,00 € Mgr. Eva Kasperová Obec Vlachovo
25. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č.1
2 560,00 € Róbert Mol Obec Vlachovo
7. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
30 000,00 € Ing. Jaroslav Breznen Obec Vlachovo
6. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
460,00 € Mgr. Juraj Kováč Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
500,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
150,00 € Folklórna skupina Kluknavčanka Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí ozvučovacích služieb
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí ozvučovacích služieb
500,00 € Jozef Saxon Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 2/2023
Zmluva o účinkovaní č.2/2023
100,00 € Folklórna skupina Genšenky Obec Vlachovo
6. Júl 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
472/2023
0,00 € Mesto Rožňava Obec Vlachovo
26. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2018A8676-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobnýcvh údajov
ZO/2018A8676-2
Doplnená
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Vlachovo
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov
č.2/2023
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
č. 323 0736
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
211 135,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
17. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1
Doplnená
0,00 € SEWA a.s. Obec Vlachovo
14. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Vlachovo
13. Marec 2023
Kúpna zmluva na pozemok
1
Doplnená
501,00 € Ing. Miloš Hajdúk Obec Vlachovo
7. Marec 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
5/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Vlachovo
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižná Slaná Obec Vlachovo
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2015-6/234
Doplnená
204 193,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Vlachovo
31. Január 2023
Zmluva o dielo č. 240123
240123
Doplnená
211 136,00 € RK TECH, s.r.o. Obec Vlachovo