Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/78
119/2023
0,00 € ELEKOS Obec Matúškovo
6. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2310
NP 2310
157,50 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Obecný futbalový klub /OFC/Matúškovo
26. Október 2023
Zámenná zmluva
112/2023
0,00 € Patrícia Priadková Obec Matúškovo
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CWQ5-91-108
3757/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Matúškovo
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
110/2023
29,90 € Ubicom s.r.o. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
102/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
100/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
101/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
103/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
104/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
105/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
106/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
99/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CWQ5-91-108
95/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Matúškovo
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 14092023-TN
94/2023
2 388,00 € Premier Colsunting EU, s.r.o. Obec Matúškovo
30. August 2023
Delimitačný protokol č. 5/2023
92/2023
26,56 € SR - Ministerstvo hospodárstva SR Obec Matúškovo
18. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0079 o poskytnutí účelovej dotácie
81/2023
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
18. Júl 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/S/GA/0067 o poskytnutí účelovej dotácie
80/2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
23. Jún 2023
Zmluva o dielo
66/2023
45 038,53 € Aquamont s.r.o. Obec Matúškovo
20. Jún 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
64/2023
1 176,00 € Galileo Corporation, s.r.o. Obec Matúškovo