Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/GA/0033 o poskytnutí účelovej dotácie
58/2024
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/477
45/2024
14 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Matúškovo
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/477
14 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Matúškovo
8. Apríl 2024
Mandátna zmluva
37/2024
0,00 € GTIS charging SK s.r.o. Obec Matúškovo
27. Marec 2024
Protokol CRZ č.00283/2024-OV-0250013/24.00
29/2024
2 640,17 € Slovenský pozemkový fond Obec Matúškovo
15. Marec 2024
Zmluva o dielo
24/2024
214 872,00 € FIN.M.O.S., a.s. Obec Matúškovo
21. Február 2024
Kúpna zmluva
17/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
21. Február 2024
Kúpna zmluva
18/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
9. Február 2024
Zmluva o dielo
11/2024
214 948,62 € FIN.M.O.S., a.s. Obec Matúškovo
22. Január 2024
Protokol CRZ č.035082023-OV-025023423.00
2/2024
1 115,37 € Slovenský pozemkový fond Obec Matúškovo
22. December 2023
Zmluva č. 88958/2023 o odvádzaní odpadových vôd
133/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Matúškovo
18. December 2023
Kúpna zmluva
129/2023
1,00 € BCKS Inžinieri, s.r.o. Obec Matúškovo
21. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/78
119/2023
0,00 € ELEKOS Obec Matúškovo
6. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP 2310
NP 2310
157,50 € Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta Obecný futbalový klub /OFC/Matúškovo
26. Október 2023
Zámenná zmluva
112/2023
0,00 € Patrícia Priadková Obec Matúškovo
26. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CWQ5-91-108
3757/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Matúškovo
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
110/2023
29,90 € Ubicom s.r.o. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
102/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
100/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo
5. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (Maloodber)
101/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Matúškovo