Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
01/12/2022
468,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Matúškovo
26. Október 2022
Nájomná zmluva č. 06/2022
15/10/2022
0,00 € REALEURO-RT, s.r.o. Obec Matúškovo
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
13/10/2022
5 000,00 € Obec Matúškovo Rímskokatolícka cirkev, farnosť Matúškovo
24. Október 2022
Zmluva o dielo
11/10/2022
36 644,64 € ByteComp, s.r.o. Obec Matúškovo
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AKP5
09/10/2022
38 452,86 € Poľnohospodárska platobná agentúra Obec Matúškovo
17. Október 2022
Kúpna zmluva
08/10/2022
252,00 € Miroslav Kontár - Ildikó Kontárová Obec Matúškovo
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/177
12 935,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Matúškovo
6. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
05/10/2022
12 935,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Matúškovo
3. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
04/10/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
3. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
03/10/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
24. August 2022
Zmluva o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie
09/08/2022
2 300,00 € Obec Matúškovo Agro-Matúškovo s.r.o.
23. August 2022
Kúpna zmluva
03/08/2022
2 484,00 € Ing.arch.V.Perleczký - MVDr, Miloslav Majtán Obec Matúškovo
10. August 2022
Zmluva o dielo
01/08/2022
212 949,86 € Aquamont s.r.o. Obec Matúškovo
25. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
25/07/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Matúškovo
13. Júl 2022
Nájomná zmluva
06/2022
0,00 € Obec Matúškovo Obec Matúškovo
13. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
06/2022
720,00 € Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Obec Matúškovo
7. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
062022
1 560,00 € Ing. Marián Péteri Obec Matúškovo
2. Jún 2022
ZSVS-Zmluva č. 3/1000180439 o dodávke vody z verejného vodovodu
08/06/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Matúškovo
16. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo
13. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/S/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/S/GA/0202
800,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Matúškovo