Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DNQ3
309070DNQ3
87 954,88 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/44/054/45
339,12 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. Február 2024
Darovacia zmluva
2024/0161/DR
150,00 € Obec Kojšov Mestské lesy Košice a.s.
12. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností - obecného pozemku
2024/0162/NP
5 860,85 € Obec Kojšov Mestské lesy Košice a.s.
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2022-005134
106 345,84 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Október 2023
Dohoda o poskytnutí náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
2023/0562/OT
600,00 € Obec Kojšov Mestské lesy Košice a.s.
29. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/1777
1 026,60 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
34
2 400,00 € Obec Kojšov Pravoslávna cirkevná obec Kojšov
28. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-003
Doplnená
14 675,08 € obec Kojšov Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
17. August 2023
Darovacia zmluva
2023/0506/DR
200,00 € Obec Kojšov Mestské lesy Košice a.s.
24. Máj 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 23/44/054/762-1 k dohode č. 23/44/054/762
1 026,90 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/44/054/762
1 026,90 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/505
102,66 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kojšov
0,00 € Obec Kojšov Štatistický úrad SR
29. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/010/49
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/012/64
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
106 345,84 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
Doplnená
38 145,65 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
Doplnená
36 498,53 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky