Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
34
2 400,00 € Obec Kojšov Pravoslávna cirkevná obec Kojšov
28. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-003
16 911,71 € obec Kojšov Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
17. August 2023
Darovacia zmluva
2023/0506/DR
200,00 € Obec Kojšov Mestské lesy Košice a.s.
24. Máj 2023
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 23/44/054/762-1 k dohode č. 23/44/054/762
1 026,90 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/44/054/762
1 026,90 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/44/054/505
102,66 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Kojšov
0,00 € Obec Kojšov Štatistický úrad SR
29. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/010/49
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/44/012/64
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
106 345,84 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
Doplnená
38 145,65 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
Doplnená
36 498,53 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
1058/B860/2022
2 925,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. Jún 2022
Zmluva č. DS/098/2022
3987/2022/OF-22354 (444/10/2022/39)
4 300,00 € Obec Kojšov Košický samosprávny kraj
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANK6
309070ANK6
Doplnená
59 487,62 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/012/35
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
13. Júl 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 21/44/054/221
5 127,76 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Máj 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kojšov
Doplnená
0,00 € Obec Kojšov Štatistický úrad SR