Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
ZM_SEP-IMRK2-2022-005134
106 345,84 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ7
38 287,09 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBQ8
36 791,22 € Obec Kojšov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
1058/B860/2022
2 925,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. Jún 2022
Zmluva č. DS/098/2022
3987/2022/OF-22354 (444/10/2022/39)
4 300,00 € Obec Kojšov Košický samosprávny kraj
19. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ANK6
309070ANK6
Doplnená
59 487,62 € Obec Kojšov Pôdohospodárska platobná agentúra
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Október 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/012/35
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/27
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
13. Júl 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 21/44/054/221
5 127,76 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
10. Máj 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kojšov
Doplnená
0,00 € Obec Kojšov Štatistický úrad SR
4. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/44/012/83
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/44/010/58
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/2472
12 577,00 € Obec Kojšov Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Február 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/94
345,24 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. Január 2020
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/14
9 481,84 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
20. December 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001324
224 822,73 € Obec Kojšov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Jún 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
dohoda 19/44/051/64
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Október 2018
Zriadenie záložného práva
0111-PRB/2016/Z
0,00 € Obec Kojšov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. September 2018
dohoda o poskytnutí prispevku
dohoda č. 18/44/054/176
7 754,64 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves