Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E2287 08U02 o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021
E2287 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Radzovce
12.
Júl
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 53/43/2022
S 53/43/2022
2 000,00 € Environmentálny fond Europa HT, spol. s r.o.
12.
Júl
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 53/43/2022
S 53/43/2022
2 000,00 € Environmentálny fond Europa HT, spol. s r.o.
4.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve E1306 08
E1306 08U03
13 776,00 € Environmentálny fond Obec Dlhá Ves
4.
Júl
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/51/2022
34/51/2022
22 000,00 € Environmentálny fond Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
1.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve č.E1177 08U03 o posytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021
ZML_146/2022
0,00 € Environmentálny fond Mesto Svidník
1.
Júl
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 46/13/2022
S 46/13/2022
80,00 € Environmentálny fond Ladislav Szajkó
1.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E345 08U01
E345 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Svodín
30.
Jún
2022
Z M L U V A č. 223/100/2022 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
223/100/2022 08U01
30 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu č. 143376 08U01
035/19/01/04
0,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
30.
Jún
2022
dodatok k zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17. 12. 2021
1 k z. č. E1384 08U03
0,00 € Environmentálny fond Mesto Nové Mesto nad Váhom
27.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. E1193 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 14.12.2021
E119308U03
0,00 € Environmentálny fond Obec Stebník
24.
Jún
2022
Environmentálny fond – dohoda o splátkach č. S 47/43/2022
MS-2022/9-OCÚ-20
6 000,00 € Environmentálny fond Obec Malý Slivník
23.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E2698 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.12.2021
8/2022
0,00 € Environmentálny fond Obec Vrícko
21.
Jún
2022
Dohoda o splátkach č. S 52/2022
č. S 52/2022
21 873,39 € Environmentálny fond Obec Fričovce
20.
Jún
2022
Dohoda o splátkach č. S 51/2022
10/2022
71 801,84 € Environmentálny fond Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 08301 Jakubovany
20.
Jún
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. E1925 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
13/2022
0,00 € Environmentálny fond Obec Kurimany
20.
Jún
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 50/43/2022
50/43/2022
1 200,00 € Environmentálny fond ALPINA GRATE s. r. o.
20.
Jún
2022
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 47/43/2022
47/43/2022
6 000,00 € Environmentálny fond Obec Malý Slivník
15.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. E2518 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021
83/2022
161 957,30 € Environmentálny fond Obec Liptovské Sliače
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »