Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 32/33/2021
S 32/33/2021
3 033,19 € Environmentálny fond Labonte s.r.o
21.
Jún
2021
Z M L U V A č. OP1-01/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021
SAŽP SE/2021/75
900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
21.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 26/23/2021
S 26/23/2021
10 000,00 € Environmentálny fond DesignWood, s. r. o.
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 31/43/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 31/43/2021
1 000,00 € Environmentálny fond CMI – Consulting, s.r.o.
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/54/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 34/54/2021
7 270,47 € Environmentálny fond Obec Slovenská Ves
16.
Jún
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 36/51/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 36/51/2021
7 222,06 € Environmentálny fond ČOV Senica, s.r.o.
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 151581 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
151581 08U01
1 090 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
14.
Jún
2021
ZMLUVA č. 151592 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
151592 08U01
30 000,00 € Environmentálny fond Slovenská inšpekcia životného prostredia
9.
Jún
2021
Z M L U V A č. OP1-01/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021
OP1-01/2021
900 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
9.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1375/16/30 zo dňa 06.09.2016
1375/16/30
0,00 € Environmentálny fond Obec Nová Bošáca
2.
Jún
2021
Zmluva č. OP1-02/2021 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021
Zmluva č. OP1-02/2021
150 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/33/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/33/2021
3 033,19 € Environmentálny fond ASA-MAX, s.r.o.
26.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/13/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 12/13/2021
2 000,00 € Environmentálny fond Klub slovenských turistov Ružomberok
26.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/44/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 22/44/2021
5 000,00 € Environmentálny fond TESGAL, s.r.o.
12.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/13/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 20/13/2021
2 500,00 € Environmentálny fond Detvianska nákladná doprava, s.r.o.
12.
Máj
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 18/43/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 18/43/2021
2 500,00 € Environmentálny fond S.D. s. r. o.
21.
Apríl
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 9/23/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 9/23/2021
10 000,00 € Environmentálny fond GREEN POWER RS, s.r.o.
30.
Marec
2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 13/13/2021
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 13/13/2021
1 500,00 € Environmentálny fond InDevel, s.r.o.
2.
Marec
2021
Zmluva č. 150285 08U01 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme za rok 2020
923/2020-PR
145 917,79 € Environmentálny fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Február
2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
bez čísla zo dňa 22.2.2021
0,00 € Environmentálny fond Ing. Ivan Salíni
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »