Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145764 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145764 08U02
Doplnená
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Stará Bystrica
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146656 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146656 08U02
Doplnená
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Rakytník
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146824 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146824 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Abrahámovce
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145045 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145045 08U02
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Ipeľské Predmostie
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146574 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146574 08U02
65 000,00 € Environmentálny fond Obec Ludrová
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144443 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144443 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Hrušov
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144933 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144933 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Biel
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145499 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145499 08U03
38 000,00 € Environmentálny fond Obec Horná Ždaňa
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146592 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146592 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Holčíkovce
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144707 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144707 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Mesto Gelnica
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146913 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146913 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Lehnice
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144886 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144886 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Rovné
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145682 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145682 08U01
80 000,00 € Environmentálny fond Mesto Sládkovičovo
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145011 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145011 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurčiná
4.
September
2020
DOHODA o používaní motorového vozidla na služobné á súkromné účely_TS
DOHODA o používaní motorového vozidla na služobné á súkromné účely_TS
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Timea Sujová
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146760 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146760 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Štrkovec
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145400 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145400 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Kalša
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146705 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146705 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Gerlachov
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145688 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145688 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Višňové
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146652 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146652 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Biel