Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2862023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jolana Parčiová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2662023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Bakiuová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Bubeníčková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2742023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslav Marták
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2732023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Balážová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2692023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Ergangová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2712023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Janechová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2672023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Natália Hvolková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2642023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Fraňová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2652023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Petra Kuviková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2752023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Miškaříková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2762023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Bc. Gabriela Horváthová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2772023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľuboš Kment
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2722023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Iveta Soukupová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt
2622023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tibor Varačka
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2702023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michaela Osuská
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2782023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Khúlová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2632023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Mária Del Mar Fuentes Maldonado
16. Október 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 62
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tomáš Slávik
12. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2493220010
2023 61
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Adam Čaňo