Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt
3062023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Kalmanová Monika
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3102023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vladimíra Siková
15. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3192023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Slivková
6. November 2023
Nájomná zmluva na byt
3002023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Géciová
6. November 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu
2023 66
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Romana Kocúriková
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2952023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Kurišová
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2972023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Sedláková
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2942023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vlasta Toráčová
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2962023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dušan Biháry
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2992023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marián Horňák
2. November 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2982023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Svetlana Čičková
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060 č. podnájomcu: 460/SR/2022 zo dňa 22.12.2022 uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Obč
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2932023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Zuzana Vladová
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2922023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenka Kuviková
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2872023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Renáta Dedič
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2882023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Halaňuková
26. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
304/465/2023/ZZ
197 860,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Kpt. Nálepku 852/6, Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2892023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Gustáv Martiška
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2902023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tatiana Černejková
26. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2912023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Karvaiová