Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2802023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Gaál
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2812023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Minarechová
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2822023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Richard Plesník
25. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2493240020
2023 65
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Filip Juriš - FM
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2852023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Toráčová
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2832023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Strelníková
25. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0811015152
2023 63
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Pavel Slanina CHEM - COLOR
25. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2493240010
2023 64
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Baier
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2792023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrej Riecky
25. Október 2023
Mandátna zmluva č. 01/2023
01/2023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Obec Bzince pod Javorinou
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2842023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Cholujová
25. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2862023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jolana Parčiová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2662023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Bakiuová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2682023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Bubeníčková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2742023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslav Marták
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2732023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Balážová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2692023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Ergangová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2712023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Janechová
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2672023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Natália Hvolková
17. Október 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
2642023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Fraňová