Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.0342125001
2024 03
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom a Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Trnavská arcidiecézna charita
8. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0012024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Elena Prikrylová
8. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0022024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marianna Jašková
8. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0032024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Paulína Heráková
4. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2024 02
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. HELORO s.r.o.
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3402023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Irena Poliaková
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3382023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivana Kreneková
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3302023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Pokorná
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3342023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Lendel
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3272023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marcela Uhríková
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3352023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Habán
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3292023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Prúšová
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3322023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Hriadelová
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3312023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Simona Kraiselová
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3332023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michal Masár
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3362023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Júlia Rýdza
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3372023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Peter Štauder
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3392023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Helena Malíková
18. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3282023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Anton Baďura
4. December 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3252023
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaromír Herák